Pracownia Projektów Elektroenergetycznych
Enerus Projekt

Treść

O firmie

Biuro Projektów Elektroenergetycznych Enerus Projekt jest firmą specjalizującą się w tworzeniu dokumentacji projektowej zarówno dla projektów budowlanych, wykonawczych jak i powykonawczych. Biuro działa od roku 2012r.


Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.


Projekty elektryczne wykonywane są od podstaw z załatwieniem niezbędnych zgód oraz uzgodnień. Działamy szybko i sprawnie – kreujemy najlepsze rozwiązania, optymalnie dostosowane do kluczowych czynników. Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość – są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia.


Firma posiada wszelkie kwalifikacje i pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zapraszamy do współpracy