Pracownia Projektów Elektroenergetycznych
Enerus Projekt

Treść

Nasza oferta

Ogólny zakres wykonywanych prac projektowych:

 • Wykonywanie projektów budowlanych
 • Wykonywanie projektów wykonawczych
 • Wykonywanie projektów powykonawczych
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Konsultacja i doradztwo

Zakres projektów instalacji zewnętrznych:

 • sieci i przyłącza SN i nn
 • stacje transformatorowe SN/nn
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • sygnalizacje świetlne skrzyżowań
 • kanalizacje teletechniczne

Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 • systemy zasilania rezerwowego
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje odgromowe

Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje dozoru kamer video – CCTV
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje domofonowe i Wideo-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG